חטאנו לפניך

מעכבר העיר של השבוע: חָטַאנוּ לְפָנֶיך רָחֶם עַלֵינוְ. אני סופר 4 שגיאות. ואתם?

In the image above, from last week’s Achbar Ha`ir there are 11 Hebrew diacritics. I count 4 mistakes. Does anybody spot others?