מעיד על עצמו

This is the title page of the Pentateuch in the British Foreign and Bible Society edition of the Hebrew bible:

חמישה חומשי תורה מדויקיס על צד היותר טוב על פי המסורה